HRVATSKA NARODNA BANKA
english pregled sadržaja web stranice kazalo vi ste pitali, a mi smo odgovorili pišite nam, zovite nas copyrights
O HNB-u
TEČAJNA LISTA
MONETARNA POLITIKA
SUPERVIZIJA
FINANCIJSKA STABILNOST
PLATNI PROMET
STATISTIKA
MEĐUNARODNA SURADNJA
NOVAC I NUMIZMATIKA
PUBLIKACIJE
PROPISI
PRIOPĆENJA, GOVORI...
Supervizija, 20. svibnja 2015.
Troškovi izvora financiranja banaka

Propisi, 19. svibnja 2014.
Odluka o provedbi Uredbe (EU) br. 575/2013 u dijelu kojim se uređuju ulaganja kreditnih institucija u kvalificirane udjele izvan financijskog sektora i o ograničenju ulaganja kreditnih institucija u materijalnu imovinu - neslužbeni pročišćeni tekst -

Publikacije, 15. svibnja 2015.
Bilten br. 214

Propisi, 15. svibnja 2014.
Smjernice o sigurnosti internetskih plaćanja

Priopćenja, 13. svibnja 2015.
Usvojena nova monetarna projekcija

Suradnja s MMF-om, 6. svibnja 2015.
Zaključna izjava nakon posjeta Misije MMF-a 2015.

Statistika, 5. svibnja 2015.
Statistika financijskih računa

Propisi, 30. travanj 2015.
Preispitivanje visine zaštitnog sloja kapitala za strukturni sistemski rizik

Statistika, 29. travnja 2015.
Agregirano mjesečno statističko izvješće kreditnih institucija (28. veljače 2015.)

Statistika, 28. travnja 2015.
Statistika razmjene usluga s inozemstvom

Propisi, 28. travnja 2015.
Nacrt Odluke o izvješćivanju o tržištu stranih sredstava plaćanja

Propisi, 24. travnja 2014.
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o prikupljanju podataka za potrebe sastavljanja platne bilance, stanja inozemnog duga i stanja međunarodnih ulaganja

Statistika, 23. travnja 2015.
Statistika inozemnih izravnih ulaganja

Priopćenja, 22. travnja 2015.
Misija MMF-a počela posjet Hrvatskoj

Supervizija, 20. travnja 2015.
Rezultati analize prikupljenih podataka za izračun LCR-a na osnovi novoga delegiranog akta Europske komisije

Propisi, 17. travnja 2015.
Zakon o kreditnim institucijama
Neslužbeni pročišćeni tekst

Priopćenja, 8. travnja 2015.
Sjednica Savjeta HNB-a:
Bankovni sustav i dalje stabilan

Govori, intervjui, članci, 27. ožujka 2015.
Izlaganje zamjenika guvernera HNB-a Relje Martića u Hrvatskom saboru (26. ožujka 2015.)

Propisi, 24. ožujka 2015.
Direktive

Propisi, 24. ožujka 2015.
Tehnički standardi

Novac, 19. ožujka 2015.
Uvjeti za otkup novčanica i kovanog novca kuna i lipa iz inozemstva

Supervizija, 11. ožujka 2015.
Privremeni nerevidirani podaci za kreditne institucije, na dan 31. prosinca 2014.
 

Bilten: Indeks potrošačkih cijena
godišnje stope promjene   

pokazatelj inflacije

Pokazatelj inflacije: u travnju 2015. godišnja stopa promjene indeksa potrošačkih cijena iznosila je -0,1 posto.


Srednji devizni tečajevi Hrvatske narodne banke za travanj 2015.
ažurirano 4. svibnja 2015.
  Mjesečni prosjeci Na kraju razdoblja
EUR/HRK 7,594858 7,590100
CHF/HRK 7,318723 7,231421
GBP/HRK 10,520414 10,599218
USD/HRK 7,057815 6,896956

REJTING
ažurirano 11. svibnja 2015.
Republika Hrvatska
Agencija Dugoročno zaduživanje
Strana valuta Domaća valuta
Ocjena Trend Ocjena Trend
Fitch Ratings BB Stabilan BB+ Stabilan
Moody's Ba1 Negativan Ba1 Negativan
Standard & Poor's BB Stabilan BB Stabilan
 
Zemlje članice EU i kandidati za članstvo

 

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću
Banke i štedionice
Kreditne unije
Središnje banke
Zaštita potrošača
Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma 
Agregirano statističko izvješće kreditnih institucija
Pokazatelji poslovanja kreditnih institucija  
Poslovanje ovlaštenih mjenjača 
Inozemna ulaganja
Liberalizacija sudjelovanja rezidenata na FOREX-u u inozemstvu i rizici povezani s time
Obrasci, zahtjevi
Javna nabava
Konferencije
Putokazi
Kalendar

Popis blagdana u 2015.

Plan održavanja sjednica Savjeta HNB-a u 2015.

Pregled obračunskih razdoblja, datuma izdvajanja i razdoblja održavanja obvezne pričuve
Podaci s novčanog tržišta objavljuju se svakim radnim danom u 14 ili 16 ili 18 sati na web stranici HNB-a.

SDDS

18. svibnja 2015.
The 20th Dubrovnik Economic Conference
The 21st Dubrovnik Economic Conference
21 svibnja 2015.

The 10th Young Economists' Seminar