HRVATSKA NARODNA BANKA
english pregled sadržaja web stranice kazalo vi ste pitali, a mi smo odgovorili pišite nam, zovite nas copyrights
O HNB-u
TEČAJNA LISTA
MONETARNA POLITIKA
SUPERVIZIJA
FINANCIJSKA STABILNOST
PLATNI PROMET
STATISTIKA
MEĐUNARODNA SURADNJA
NOVAC I NUMIZMATIKA
PUBLIKACIJE
PROPISI
PRIOPĆENJA, GOVORI...
Propisi, 3. srpnja 2015.
Smjernice za provođenje Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma za kreditne institucije, kreditne unije i institucije za elektronički novac

Propisi, 3. srpnja 2015.
Odluka o izvješćivanju o tržištu stranih sredstava plaćanja

Suradnja s MMF-om, 2. srpnja 2015.
Konzultacije u vezi s člankom IV. Statuta MMF-a održane 2015.

Propisi, 1. srpnja 2015.
Odluka o provedbi Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 680/2014 o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda o nadzornom izvješćivanju institucija u skladu s Uredbom (EU) br. 575/2013
Tehnički prilozi, 30. 6. 2015.

Propisi, 1. srpnja 2015.
Primjer dijela datoteke KOKI XML za ZSK izvještaj

Statistika, 1. srpnja 2015.
Agregirano mjesečno statističko izvješće kreditnih institucija (30. travnja 2015.)

Propisi, 1. srpnja 2015.
Informativna lista ponude kredita u domaćoj valuti za potrošače

Propisi, 30. lipnja 2015.
Priopćenje o nastavku primjene stope protucikličkoga zaštitnog sloja kapitala za Republiku Hrvatsku u trećem tromjesečju 2016.

Propisi, 29. lipnja 2015.
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o planovima oporavka kreditnih institucija

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o upravljanju kamatnim rizikom u knjizi banke

Priopćenja, 19. lipnja 2015.
Sjednica Savjeta HNB-a:
Savjet HNB-a odobrio stjecanje udjela u Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., Zagreb

Supervizija, 19. lipnja 2015.
Odluka o kontnom planu za banke, Uputa za primjenu kontnog plana za banke i izvješćivanje

Propisi, 18. lipnja 2015.
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o supervizorskim izvještajima kreditnih institucija

Propisi, 18. lipnja 2015.
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o provedbi Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 680/2014 o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda o nadzornom izvješćivanju institucija u skladu s Uredbom (EU) br. 575/2013

Propisi, 18. lipnja 2015.
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o statističkom i bonitetnom izvješćivanju

Publikacije, 15. lipnja 2015.
Bilten br. 215

Platni promet, 12. lipnja 2015.
Izvješća o podacima platnog prometa - statistika - 2015.

Publikacije, 3. lipnja 2015.
Godišnje izvješće HNB-a za 2014.

Priopćenja, govori, 2.lipnja 2015.
Prof. dr. Boris Vujčić, guverner HNB-a: Monetarna politika, izvoz i tečaj

Platni promet, 28. svibnja 2015.
Uredba (EU) br. 751/2015 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2015. o međubankovnim naknadama za platne transakcije na temelju kartica

Propisi, 28. svibnja 2015.
Uredbe
Tehnički standardi
Smjernice

Supervizija, 20. svibnja 2015.
Troškovi izvora financiranja banaka

Propisi, 19. svibnja 2015.
Odluka o provedbi Uredbe (EU) br. 575/2013 u dijelu kojim se uređuju ulaganja kreditnih institucija u kvalificirane udjele izvan financijskog sektora i o ograničenju ulaganja kreditnih institucija u materijalnu imovinu - neslužbeni pročišćeni tekst -

Propisi, 15. svibnja 2015.
Smjernice o sigurnosti internetskih plaćanja

Suradnja s MMF-om, 6. svibnja 2015.
Zaključna izjava nakon posjeta Misije MMF-a 2015.

Statistika, 5. svibnja 2015.
Statistika financijskih računa

 

Bilten: Indeks potrošačkih cijena
godišnje stope promjene   

pokazatelj inflacije

Pokazatelj inflacije: u svibnju 2015. godišnja stopa promjene indeksa potrošačkih cijena iznosila je 0,0 posto.


Srednji devizni tečajevi Hrvatske narodne banke za lipanj 2015.
ažurirano 2. srpnja 2015.
  Mjesečni prosjeci Na kraju razdoblja
EUR/HRK 7,565026 7,580660
CHF/HRK 7,247859 7,296112
GBP/HRK 10,495691 10,723808
USD/HRK 6,761819 6,829423

REJTING
ažurirano 2. srpnja 2015.
Republika Hrvatska
Agencija Dugoročno zaduživanje
Strana valuta Domaća valuta
Ocjena Trend Ocjena Trend
Fitch Ratings BB Stabilan BB+ Stabilan
Moody's Ba1 Negativan Ba1 Negativan
Standard & Poor's BB Stabilan BB Stabilan
 
Zemlje članice EU i kandidati za članstvo

 

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću
Banke i štedionice
Kreditne unije
Središnje banke
Zaštita potrošača
Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma 
Agregirano statističko izvješće kreditnih institucija
Pokazatelji poslovanja kreditnih institucija  
Poslovanje ovlaštenih mjenjača 
Inozemna ulaganja
Liberalizacija sudjelovanja rezidenata na FOREX-u u inozemstvu i rizici povezani s time
Obrasci, zahtjevi
Javna nabava
Konferencije
Putokazi
Kalendar

Popis blagdana u 2015.

Plan održavanja sjednica Savjeta HNB-a u 2015.

Pregled obračunskih razdoblja, datuma izdvajanja i razdoblja održavanja obvezne pričuve
Podaci s novčanog tržišta objavljuju se svakim radnim danom u 14 ili 16 ili 18 sati na web stranici HNB-a.

SDDS

11. lipnja 2015.
The 20th Dubrovnik Economic Conference
The 21st Dubrovnik Economic Conference
11. lipnja 2015.

The 10th Young Economists' Seminar