HRVATSKA NARODNA BANKA
english pregled sadržaja web stranice kazalo vi ste pitali, a mi smo odgovorili pišite nam, zovite nas copyrights
O HNB-u
TEČAJNA LISTA
MONETARNA POLITIKA
SUPERVIZIJA
FINANCIJSKA STABILNOST
PLATNI PROMET
STATISTIKA
MEĐUNARODNA SURADNJA
NOVAC I NUMIZMATIKA
PUBLIKACIJE
PROPISI
PRIOPĆENJA, GOVORI...
Statistika, 30. siječnja 2015.
Uvođenje ESA 2010 u monetarnoj i financijskoj statistici

Statistika, 30. siječnja 2015.
Statistički pregled ESA 2010

Propisi, 29. siječnja 2015.
Odluka o stopi protucikličkog zaštitnog sloja kapitala
Obrazloženje za određivanje protucikličkog zaštitnog sloja kapitala za Republiku Hrvatsku

Priopćenja, 28. siječnja 2015.
Valutna pozicija banaka iskazana je u skladu s propisima

Publikacije, 26. siječnja 2015.
Bilten br. 210

Okončana savjetovanja, 26. siječnja 2015.
Očitovanja

Statistika, 22. siječnja 2015.
Agregirano mjesečno statističko izvješće kreditnih institucija (30. studenoga 2014.)

Propisi, 22. siječnja 2015.
Tehnički standardi

Propisi, 22. siječnja 2015.
Uredbe

Monetarna politika, 22. siječnja 2015.
Devizna intervencija HNB-a

Priopćenja, 21. siječnja 2015.
Neke činjenice o kreditima u švicarskim francima i nekim mogućnostima državne intervencije

Statistika, 15. siječnja 2015.
Statistika financijskih računa

Novac, 15. siječnja 2015.
Statistički podaci o registriranim krivotvorinama novčanica kuna i stranih valuta (srpanj-prosinac 2014.)

Platni promet, 14. siječnja 2015.
Međubankovni platni sustavi i statistički pokazatelji br>
Statistika, 12. siječnja 2015.
Statistika inozemnih izravnih ulaganja

Propisi, 12. siječnja 2015.
Odluka o sustavu unutarnjih kontrola

Propisi, 12. siječnja 2015.
Odluka o upravljanju rizicima

Propisi, 9. siječnja 2015.
Odluku o sadržaju i obliku u kojem se potrošaču daju informacije prije ugovaranja pojedine bankovne usluge

Propisi, 17. prosinca 2014.
Smjernice o objavi o opterećenoj i neopterećenoj imovini, lipanj 2014.

Supervizija, 17. prosinca 2014.
Regulatorni kapital kreditnih institucija - Odgovori na upite

Propisi, 15. prosinca 2014.
Odluku o naknadi za superviziju kreditnih institucija za 2015.

Supervizija, 10. prosinca 2014.
Pokazatelji poslovanja kreditnih institucija

Publikacije, 8. prosinca 2014.
Polugodišnja informacija

Publikacije, 5. prosinca 2014.
Standardni prezentacijski format (4.tr.2014.)

Supervizija, 2. prosinca 2014.
Privremeni nerevidirani podaci za kreditne institucije, na dan 30. rujna 2014. 

Bilten: Indeks potrošačkih cijena
godišnje stope promjene   

pokazatelj inflacije

Pokazatelj inflacije: u prosincu 2014. godišnja stopa promjene indeksa potrošačkih cijena iznosila je -0,5 posto.


Srednji devizni tečajevi Hrvatske narodne banke za prosinac 2014.
ažurirano 7. siječnja 2015.
  Mjesečni prosjeci Na kraju razdoblja
EUR/HRK 7,667075 7,661471
CHF/HRK 6,376859 6,368108
GBP/HRK 9,721678 9,784765
USD/HRK 6,212358 6,302107

REJTING
ažurirano 26. siječnja 2015.
Republika Hrvatska
Agencija Dugoročno zaduživanje
Strana valuta Domaća valuta
Ocjena Trend Ocjena Trend
Fitch Ratings BB Stabilan BB+ Stabilan
Moody's Ba1 Negativan Ba1 Negativan
Standard & Poor's BB Stabilan BB Stabilan
 
Zemlje članice EU i kandidati za članstvo

 

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću
Banke i štedionice
Kreditne unije
Središnje banke
Zaštita potrošača
Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma 
Agregirano statističko izvješće kreditnih institucija
Pokazatelji poslovanja kreditnih institucija  
Poslovanje ovlaštenih mjenjača 
Inozemna ulaganja
Liberalizacija sudjelovanja rezidenata na FOREX-u u inozemstvu i rizici povezani s time
Obrasci, zahtjevi
Javna nabava
Konferencije
Putokazi
Kalendar

Popis blagdana u 2015.

Plan održavanja sjednica Savjeta HNB-a u 2015.

Pregled obračunskih razdoblja, datuma izdvajanja i razdoblja održavanja obvezne pričuve
Podaci s novčanog tržišta objavljuju se svakim radnim danom u 14 ili 16 ili 18 sati na web stranici HNB-a.

SDDS

6. studenoga 2014.
The 20th Dubrovnik Economic Conference
The 21st Dubrovnik Economic Conference

The 10th Young Economists' Seminar